Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
ZAKOŃCZENIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASACH DROGOWYCH OSIEDLA PIASKI II

Informujemy, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych osiedla Piaski II w Puławach w zakresie ulic: J. Zdebika, Z. Adamczewskiego, L. Meresty, J. A. Tyczyńskiego, S. Krausa, oraz M. Kołodzieja została zakończona i przekazana do eksploatacji na podstawie Protokołu Odbioru Technicznego – Końcowego z dnia 13.10.2010r.

Wykonany zakres sieci kanalizacyjnej, umożliwia odbiór ścieków sanitarnych z terenów położonych przy wyżej wymienionych ulicach. Instrukcja postępowania w celu włączenia do sieci kanalizacyjnej dostępna jest na naszej stronie internetowej tutaj.

Zgodnie z powyższą instrukcją co najmniej 7 dni przed planowanym przystąpieniem do robót należy dopełnić obowiązku ZGŁOSZENIA PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT wykonywanych przyłączy w MPWiK „Wodociągi Puławskie” sp. z o.o. Wzór zgłoszenia dostępny jest na naszej stronie internetowej tutaj.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy