Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
ZAKOŃCZENIE „BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W OS. GÓRNA NIWA”

Informujemy, że Budowa sieci wodociągowej w os. Górna Niwa – w zakresie ul. bocznych ul. Spacerowej (ulice: Tęczowa, Cicha, Romantyczna) w Puławach została zakończona i przekazana do eksploatacji na podstawie Protokołu Odbioru Technicznego – Końcowego z dnia 30.11.2010r.

Wykonany zakres sieci wodociągowej Ø 100 mm o długości L= 761,5 m, umożliwia dostawę wody dla terenów położonych przy wyżej wymienionych ulicach. Wymieniony zakres wodociągów był ostatnim fragmentem niezbędnej sieci wod-kan wykonanych w latach 2007-2010 dla os. Górna-Niwa, które już w całości posiada uliczne sieci wod-kan umożliwiające podłączenie, zapewniające dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego. Instrukcja postępowania w celu włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dostępna jest na naszej stronie internetowej tutaj.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy