Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KD7 W OS. CENTRUM W PUŁAWACH

Zakończenie inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. KD7 w os. Centrum w Puławach” – I etap.

Informujemy, że „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. KD7” etap I, rejon ul. Centralnej i Piłsudskiego objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „CENTRUM USŁUGOWE cz. B” w Puławach została zakończona i przekazana do eksploatacji na podstawie Protokołu Odbioru Technicznego – Końcowego z dnia 20.12.2010r. Wykonany zakres sieci wod.- kan. umożliwia dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych z terenów położonych przy wyżej wymienionej ulicy. Instrukcja postępowania w celu włączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dostępna jest na naszej stronie internetowej tutaj.

Zakres wybudowanych sieci wod. – kan. w ul. KD7 w Puławach przedstawia załącznik mapowy.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy