Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ KONTRAKTU NR 4.4.

Zakończono realizację Kontraktu nr 4.4. pn. „Przebudowa (uszczelnienie) kolektora sanitarnego Ø 1200 w rejonie ul. Kazimierskiej.

Roboty rozpoczęto w lutym b.r. Zakres rzeczowy zadania obejmował prace renowacyjne mające na celu przywrócenie należytego stanu technicznego kolektora sanitarnego Ø 1200 znajdującego się w obszarze ul. Kazimierskiej w Puławach. Modernizacja kanału sanitarnego miała ma na celu wyeliminowanie zjawiska infiltracji i eksfiltracji. Wykonawcą robót była firma BLEJKAN spółka z o.o., ul. Szafera 146/6, 71-245 Szczecin. Wartość zadania wyniosła 3 495 054,00 zł netto (4 298 916,42 zł brutto).

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy