Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ nt. „Zintegrowane systemy zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. GIS, monitoring, modelowanie – realne korzyści”

W dniu 7 grudnia 2012 r. w Puławskim Parku Naukowo – Technologicznym odbędzie się I konferencja naukowo – techniczna pt. „Zintegrowane systemy zarządzania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. GIS, monitoring, modelowanie – realne korzyści”.

Konferencja organizowana jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach , w ramach promocji Projektu pt. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”, wykonywanego w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 i Działanie 4.1 .

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego.

Celem konferencji jest kreowanie pozytywnych efektów współpracy naukowo – badawczej, prac badawczo – rozwojowych, rozwoju przedsiębiorczości, które to wpływają na wzmocnienie potencjału gospodarczego w skali regionu i kraju. Organizowana konferencja ma poszerzać kręgi działań dotyczących przedsięwzięć innowacyjnych opartych na współpracy pomiędzy sferą naukową a przedsiębiorstwami, administracją i podmiotami gospodarczymi.

TUTAJ można znaleźć szczegółowy harmonogram wydarzenia, zaproszenie oraz pobrać druk zgłoszeniowy udziału w konferencji.

Konferencja jest organizowana przy udziale Puławskiego Parku Naukowo – Technologicznego, odbywać się będzie pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Puławy, pod patronatem technicznym Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, patronatem naukowym Politechniki Lubelskiej i Politechniki Warszawskiej, patronatem medialnym: Politechnika Lubelska – Rzecznik Prasowy, Portal Innowacji z ramienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości.

Sponsorzy konferencji:

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy