Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
Zbierajmy „deszczówkę”!

Woda słodka stanowi jedynie około 2,5% zasobów wodnych całej Ziemi. Gromadzona jest pod postacią wód powierzchniowych i podziemnych. Dodatkowo – tylko 1% tych wód nadaje się do picia.
Polska nie dysponuje dużymi zasobami wody pitnej.
Mało tego, nasz kraj zaliczany jest pod tym względem do najuboższych w Europie! Według raportu Polska na drodze zrównoważonego rozwoju, opublikowanego w 2021 r. przez Główny Urząd Statystyczny, klasyfikujemy się na aż 24. miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o tzw. odnawialne zasoby słodkiej wody przypadające na jednego mieszkańca. Za nami są już tylko Czechy, Cypr i Malta. Wielkość odnawialnych zasobów wody słodkiej na jednego mieszkańca Polski wynosi niecałe 1600 m3, co wskazuje na zagrożenie stresem wodnym (według ONZ granicą, poniżej której kraj uznaje się za zagrożony niedoborem wody, jest 1700 m3 na mieszkańca).
Szacuje się, że polskie zasoby wody pitnej są niemal dziesięciokrotnie niższe od średniej europejskiej! Oprócz tego odznaczają się zmiennością sezonową i zróżnicowaniem obszarowym.
Okresy długotrwałych susz i zmiana rozkładu opadów, coraz bardziej widoczne zmiany klimatyczne, a w ich efekcie kurczenie się zasobów wody pitnej wymagają od nas podjęcia natychmiastowych działań, których celem będzie przede wszystkim zrównoważenie gospodarki wodnej.
Woda jest bezcennym zasobem, ale jej ilość na Ziemi jest ograniczona. Oszczędzając wodę, przyczyniamy się do ochrony ekosystemów wodnych oraz zapobiegamy wyczerpywaniu się zasobów naturalnych.
Czarny scenariusz, zgodnie z którym za kilka lat może zabraknąć wody do picia, musi nauczyć nas tego, że wodę trzeba szanować. W dobie suszy, rosnących kosztów oraz kryzysu ekologicznego gromadzenie „deszczówki” jest jednym z lepszych sposobów na poprawę jakości życia – przechwytywanie i dalsze wykorzystywanie wody pochodzącej z deszczu pozwala nie tylko zaoszczędzić na rachunkach, ale też wpływa korzystnie na wiele aspektów naszego funkcjonowania (m.in. pozwala łatwiej przetrwać porę suchą, bez dalszego uszczerbku dla i tak już słabej kondycji środowiska). Dodatkowo znajduje się dosłownie na wyciągnięcie ręki!
Z satysfakcją informujemy naszych mieszkańców, że montaż zbiornika do magazynowania wody pochodzącej z deszczu w „Wodociągach Puławskich” został właśnie zakończony!
Od teraz zagospodarujemy każdą kroplę wody. „Deszczówką” napełnimy wozy specjalne i wyczyścimy kanalizację sanitarną. Czasowo magazynowana woda zostanie więc w naturalny sposób odprowadzona z powrotem do środowiska.
Ta inwestycja to nie tylko powód do dumy, ale też duża oszczędność naszej puławskiej wody, która – nie zapominajmy – jest bardzo dobrej jakości, nie wymaga uzdatniania i została zakwalifikowanej jako woda źródlana o cechach zbliżonych do wód mineralnych. Pochodzi z unikatowych pokładów kredowych, zlokalizowanych na wzgórzach włostowickich.
My już mamy, ale zachęcamy też Państwa do zainwestowania w instalacje i przydomowe zbiorniki do zbierania wód opadowych. To się naprawdę opłaca, bo o tym, jak wiele zalet ma „deszczówka”, nie trzeba nikogo przekonywać. Przede wszystkim jest to woda miękka, z której nie wytrąca się kamienny osad, dlatego idealnie nadaje się chociażby do nawadniania trawnika czy podlewania roślin ogrodowych.
Zatrzymajmy więc „deszczówkę” – dla siebie i dla środowiska.
Zachowajmy wodę także dla przyszłych pokoleń!

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy