Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
PRZETARGI
Strona główna
Archiwalne wersje regulaminów i zarządzeń

REGULAMIN udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity
Pobierz plik w formacie pdf

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 4/2024 Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji ,,Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia w życie tekstu jednolitego ,,Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo ,,Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych”
Pobierz plik w formacie pdf

Regulamin udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. W Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity
Pobierz plik w formacie pdf

Aneks Nr 1 z dnia 16.08.2021r. do Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. W Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych
Pobierz plik w formacie pdf

Aneks Nr 2 z dnia 29.03.2022r. do Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. W Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych
Pobierz plik w formacie pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2022 Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. W Puławach z dnia 29.03.2022r. w sprawie wprowadzenia w życie Aneksu nr 2 do „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. W Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych”
Pobierz plik w formacie pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 5/2021 Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „W0dociqgi Puławskie” Sp. z o.o. W Puławach z dnia 17.03.2021r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. W Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych”
Pobierz plik w formacie pdf

Regulamin udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – obowiązuje od dnia 17.03.2021r.
Pobierz plik w formacie pdf

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy