Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
PRZETARGI
Strona główna
Przetargi
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB MPWIK ...
Więcej...
PRZEBUDOWA KANAŁU SANITARNEGO DN500
Więcej...
SUKCESYWNA DOSTAWA ARMATURY
Więcej...
PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WODY PITNEJ SUW PRZY UL. S...
Więcej...
PRZEBUDOWA JEDNEGO ZBIORNIKA WODY PITNEJ SUW PR...
Więcej...
PRZEBUDOWA JEDNEGO ZBIORNIKA WODY PITNEJ ZLOKAL...
Więcej...
DOBÓR TECHNOLOGII MODERNIZACJI/RENOWACJI KANAŁU...
Więcej...
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SKOWIESZYŃSKIEJ
Więcej...
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITAR...
Więcej...
DOSTAWA, ROBOTY ZIEMNE I MOTAŻ ZBIORNIKA POMPOW...
Więcej...
MODERNIZACJA ZBIORNIKA BIOGAZU A TERENIE OCZYSZ...
Więcej...
SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY ORAZ MODUŁÓW RADI...
Więcej...
„SUKCESYWNA DOSTAWA FLOKULANTA PRZEZ OKRE...
Więcej...
SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU OPA...
Więcej...
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLAN...
Więcej...
WYKONANIE RENOWACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNE...
Więcej...
SUKCESYWNA DOSTAWA ARMATURY WOD-KAN NA POTRZEBY...
Więcej...
SUKCESYWNA DOSTAWA MLEKA O ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU ...
Więcej...
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILN...
Więcej...
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA BUD...
Więcej...
SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY ORAZ MODUŁÓW RADI...
Więcej...
SUKCESYWNA DOSTAWA MLEKA O ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU ...
Więcej...
DOSTAWA STACJI POMIAROWEJ DLA POTRZEB LABORATORIUM
Więcej...
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA P.N.: „...
Więcej...
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA P.N.: „...
Więcej...
„MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH W PUŁAWACH ME...
Więcej...
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA P.N.: „...
Więcej...
ZADANIE 1: ,,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITA...
Więcej...
SUKCESYWNA DOSTAWA MLEKA O ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU ...
Więcej...
DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DLA POTRZEB LAB...
Więcej...
SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU OPA...
Więcej...
DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYC...
Więcej...
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA P.N.: „...
Więcej...
MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. PIŁSUDSKI...
Więcej...
MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO W UL. CZARTORYS...
Więcej...
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBEJMUJĄCEJ ...
Więcej...
WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY W...
Więcej...
DOSTAWA MINIKOPARKI DO OBSŁUGI KANALIZACJI WRAZ...
Więcej...
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO MPW...
Więcej...
ZADANIE I: „PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) SIECI KAN...
Więcej...
„WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY ...
Więcej...
KONCESJA NA PEŁNIENIE FUNKCJI OPERATORA INFRAST...
Więcej...
PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW RUDY – KONTRAKT...
Więcej...
ZADANIE I: „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ MŁYNKI, W...
Więcej...
„PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW RUDY” – KONTRA...
Więcej...
SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU OPA...
Więcej...
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ...
Więcej...
BUDOWA „SIECI WODOCIĄGOWEJ W OS. PIASKI WŁOSTOW...
Więcej...
OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGĘ POD NAZWĄ ̶...
Więcej...
WDROŻENIE SYSTEMU MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWE...
Więcej...
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OSINY̶...
Więcej...
SUKCESYWNA DOSTAWA FLOKULANTA PRZEZ OKRES 12 M-...
Więcej...
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PEŁNIENIE NAD...
Więcej...
„PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI SANITARNEJ W ...
Więcej...
UTWORZENIE CENTRALNEJ DYSPOZYTORNI RUCHU WRAZ Z...
Więcej...
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ MŁYNKI, WITOWICE, OPO...
Więcej...
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA DZIAŁU ORGANI...
Więcej...
,,PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINI...
Więcej...
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO – TRZY STAC...
Więcej...
„SIEĆ WODOCIĄGOWA W UL. REJA” ORAZ ...
Więcej...
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Więcej...
DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH DLA POTRZEB KO...
Więcej...
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SYBIRAKÓW &...
Więcej...
WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY W...
Więcej...
DOSTAWA SZAFY SERWEROWEJ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
Więcej...
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ...
Więcej...
PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ...
Więcej...
ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANI...
Więcej...
DOSTAWA FLOKULANTA
Więcej...
PRZEBUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO
Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Więcej...
PROJEKT I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Więcej...
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
Więcej...
DOSTAWA URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO
Więcej...
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITAR...
Więcej...
DOSTAWA ARMATURY
Więcej...
PROMOCJA PROJEKTU
Więcej...
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Więcej...
2012-03-09 | SUKCESYWNA DOSTAWA ARMATURY WODOCI...
Więcej...
2012-02-22 | DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ...
Więcej...
2012-02-22 | SUKCESYWNA DOSTAWA OLEI SILNIKOWYC...
Więcej...
2012-01-24 | SUKCESYWNA DOSTAWA 80 000 LITRÓW O...
Więcej...
2012-01-18 | WYKONANIE SYSTEMU KLIMATYZACJI W B...
Więcej...
2012-01-13 | WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ...
Więcej...
2011-11-18 | DOSTAWA DLA POTRZEB REALIZACJI PRO...
Więcej...
2011-10-26 | DOSTAWA DLA POTRZEB REALIZACJI PRO...
Więcej...
2011-10-21 | ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ODBIO...
Więcej...
2011-10-12 | PRZEBUDOWA – MODERNIZACJA SI...
Więcej...
2011-10-11 | ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE USTABILI...
Więcej...
2011-10-10 | SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEG...
Więcej...
2011-10-04 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOTECHNI...
Więcej...
2011-10-04 | ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ...
Więcej...
2011-10-03 | SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEG...
Więcej...
2011-10-03 | DOSTAWA DLA POTRZEB REALIZACJI PRO...
Więcej...
2011-09-20 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOW...
Więcej...
2011-09-21 | ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ...
Więcej...
2011-09-15 | PRZEBUDOWA – MODERNIZACJA SI...
Więcej...
2011-09-07 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOW...
Więcej...
2011-08-09 | PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO D...
Więcej...
2011-06-29 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOW...
Więcej...
2011-06-13 | MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO ŚR...
Więcej...
2011-01-31 | SUKCESYWNA DOSTAWA ARMATURY WODOCI...
Więcej...
2011-01-26 | SUKCESYWNA DOSTAWA WODOMIERZY DLA ...
Więcej...
2010-10-19 | PRZEBUDOWA ( MODERNIZACJA) SIECI K...
Więcej...
2010-09-21 | BUDOWA ZBIORNIKA BIOGAZU NA OCZYSZ...
Więcej...
2010-08-19 | PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ LOKALIZACJI P...
Więcej...
2010-08-12 | PRZEBUDOWA ( MODERNIZACJA) CIĄGÓW ...
Więcej...
2010-05-20 | PRZEBUDOWA ( MODERNIZACJA) BUDYNKU...
Więcej...
2010-05-13 | WYKONANIE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZ...
Więcej...
2010-03-30 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE...
Więcej...

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy