Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNOŚCI
Strona główna
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

Organizator konkursu:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy, NIP: 716-000-20-23; REGON: 430533597, Numer KRS 0000026128 prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 29 468 000,00 PLN

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach z dnia 06.06.2017 r.”

Formularz ofertowy, oświadczenia oferenta i regulamin konkursu są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.mpwik.pulawy.pl.

Prosimy o nadsyłanie ofert spełniających warunki określone w regulaminie do godz. 12:00 dnia 20.06.2017 r. do siedziby Spółki ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy