Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
PRZETARGI
Strona główna
2010-03-30 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASACH DROGOWYCH OS. PIASKI II W ULICACH:1KD, 2KX, 2KD, 3KX, 4 KX, 3.1 KD, 2.1 KL, 2.2 KL, 4.1 KD, 4.2 KD, 1.3 KL, 1.4 KL I 1.2 KL, 5KD ZE SPŁYWEM DO ULICY KOŁODZIEJA, CZĘŚĆ UL. 4.3 KD ZE SPŁYWEM DO ULIC

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy