Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
PRZETARGI
Strona główna
„MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH W PUŁAWACH METODĄ CRACKINGU – ETAP I” W ULICACH JAWOROWEJ, NIEMCEWICZA, WRÓBLEWSKIEGO, PIŁSUDSKIEGO, DĘBLIŃSKIEJ I SIENKIEWICZA.

Informujemy, że w miesiącu maju zakończyliśmy roboty budowlane dotyczące modernizacji sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza.
Obecnie trwają prace polegające na wymianie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w ul. Jaworowej na odcinku od ul. Piaskowej w kierunku ul. Niemcewicza.
Równolegle trwają roboty związane z wymianą sieci wodociągowej w ul. Niemcewicza, Wróblewskiego oraz Dęblińskiej.
Prowadzone działania wiążą się z planowanymi krótkotrwałymi przerwami w dostawie wody, o których z całą pewnością będziemy informować mieszkańców. Krótkotrwałe niedogodności związane z prowadzeniem robót i planowanymi przerwami w dostawie wody w perspektywie zapewnią zminimalizowanie strat spowodowanych przez wycieki oraz poprawę ciągłość dostaw wody, poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i w konsekwencji nieplanowanych przerw w jej dostawie dla mieszkańców.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy