Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
PRZETARGI
Strona główna
WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY W OPARCIU O WYPRACOWANY WZORZEC NA WDROŻENIE NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SP. Z O.O. W PUŁAWACH

Ogłoszenie o zamówieniu

Zmiana terminu składania ofert do dnia 01.07.2013r. do godz. 10.00, otwarcie ofert 01.07.2013r. o godz. 10.30 


Część I IDW
Część II – Opis Przedmiotu Zamówienia
Część III – Wzór Umowy

Przebieg postępowania:

Zmiana ogłoszenia

06.06.2013r.:

Odpowiedzi na zapytania

06.06.2013r.

Zmiana treści specyfikacji

06.06.2013r.:

17.06.2013r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

23.07.2013 r.:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy