Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
PRZETARGI
Strona główna
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA P.N.: „MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH W PUŁAWACH METODĄ CRACKINGU – ETAP II”

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności – Fundusze Europejskie

Dokumentacja projektowa

Zmiana treści zapytania ofertowego

22.06.2018r

Zmiana treści zapytania ofertowego

06.07.2018r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności – Fundusze Europejskie

06.07.2018r.

Wyjaśnienie

11.07.2018r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w serwisie Baza Konkurencyjności – Fundusze Europejskie (11.07.2018r.)

11.07.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

06.09.2018r.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy