Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
PRZETARGI
Strona główna
ZADANIE 1: ,,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY FILTROWEJ W PUŁAWACH” ZADANIE 2: „MODERNIZACJA SIECI I PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W ULICY FILTROWEJ W PUŁAWACH”

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załącznik nr 2 do specyfikacji

Dokumentacja

Przebieg postępowania
Zmiana treści SIWZ

19.01.2018r.

Odpowiedź na zapytanie

23.01.2018r

Zmiana terminu składania ofert

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia:
29.01.2018r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 29.01.2018r. o godz. 10.10

Odpowiedź na zapytanie

24.01.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

01.02.2018r.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy