Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Miasto Puławy
Strona główna
Miasto PuławyBiuro Obsługi Klienta zostało utworzone w celu zwiększenia profesjonalizmu obsługi klienta oraz skrócenia czasu załatwiania spraw.

Biuro Obsługi Klienta umożliwia:

 • zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
 • przyjęcie odczytu wodomierza;
 • otrzymanie faktury za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;
 • zmianę prognozowanego zużycia wody, jeżeli odbiorca przewiduje inne zużycie wody w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego;
 • otrzymanie faktury za pozostałe usługi świadczone przez Spółkę;
 • złożenie reklamacji;
 • uzyskanie informacji o procedurach związanych z podłączeniem do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 • uzyskanie informacji o świadczonych przez Spółkę usługach.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy