Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
Strona główna
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Miasto Puławy

Informujemy, że od 26 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowy „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” określający zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasto Puławy.

Przedmiotowy regulamin uchwalony został Uchwałą Nr XLIV/407/22 podjętą w dniu 31 marca 2022 r. przez Radę Miasta Puławy w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. poz. 1997.

W/w uchwała jest dostępna do pobrania w formacie PDF – Regulamin świadczenia usług

Gmina Żyrzyn

Informujemy, że od dnia 6 lutego 2014 r. obowiązuje nowy „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” określający zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żyrzyn.

Przedmiotowy regulamin uchwalony został Uchwałą Nr XXV/163/2013 podjętą w dniu 17 grudnia 2014 r. przez Radę Gminy Żyrzyn w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod poz. 350.

W/w uchwała jest dostępna do pobrania w formacie PDF – Regulamin świadczenia usług

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy