Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni
Strona główna
Oczyszczanie ścieków dowożonych do oczyszczalni

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach zajmuje się oczyszczaniem ścieków i unieszkodliwianiem odpadów dowożonych do Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Puławach.

Oczyszczalnia ścieków w Puławach przyjmuje do oczyszczania ścieki socjalno bytowe, przemysłowe oraz zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów (katalog).

Procedura przyjęcia ścieków lub odpadów:

 • Przedsiębiorca zainteresowany dostarczaniem ścieków lub odpadów składa wniosek na sekretariat spółki.
 • Przedsiębiorca zleca przeprowadzenie badań ścieków lub odpadów laboratorium zakładowemu MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o.
 • Na podstawie badań laboratoryjnych MPWIK ustala jednostkową cenę za przyjęcie 1 m3 ścieków lub odpadów zgodnie z zasadami naliczania opłat.

Informacja:
Wydział Oczyszczalni Ścieków – tel. 81 458 68 80
Wydział Laboratorium – tel. 81 458 68 77

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy