Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
PRZETARGI
Strona główna
MODERNIZACJA KANAŁU SANITARNEGO W UL. CZARTORYSKICH I UL. PIASKOWEJ W PUŁAWACH

Ogłoszenie

Specyfikacja

Dokumentacja

Przebieg postępowania:

Odpowiedzi na zapytania

28.03.2017r.

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2017 r. o godz. 10:30.


30.03.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.04.2017r.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy