Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
PRZETARGI
Strona główna
PROJEKT I BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Puławy: Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Młynki, Wronów, Opoka, Witowice wraz z rurociągiem tłocznym z Osin do Wronowa realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” – współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Kontrakt nr 11

Ogłoszenie o zamówieniu – Dziennik Urzędowy data zamieszczenia 21.08.2012r.

SPECYFIKACJA:

AKTUALIZACJA Z DNIA 17.09.2012R.

Brakujące elementy SIWZ (17.09.2012r.):

Załączniki w formie edytowalnej (uwzględniające zmiany do SIWZ z 17.09.2012r.):

Zamawiający w załączniku nr 3 do PFU wymienił rysunek nr 7

AKTUALIZACJA Z DNIA 19.09.2012R.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA:

30.08.2012

Odpowiedź na zapytanie

03.09.2012

Odpowiedź na zapytanie
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

17.09.2012

Odpowiedź na zapytanie
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i terminu składania i otwarcia ofert
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

19.09.2012

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

08.10.2012

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Nowy termin składania ofert: 15.10.2012r. godz. 10.00
Nowy termin otwarcia ofert: 15.10.2012r. godz. 10.30

21.09.2012

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

03.12.2012

Informacja o wyborze oferty

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy