Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Odbiór przyłączy wod.-kan.
Strona główna
Odbiór przyłączy wod.-kan.

Krok 3:

Odbiór przyłączy wod.-kan.

Na wniosek Inwestora z odbioru wykonanych przyłączy wod.-kan. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza protokół końcowy odbioru technicznego.
Wniosek o dokonanie odbioru końcowego przyłącza(y) wod.-kan. w mieście Puławy winien zostać złożony na druku Wniosek-o-odbior-techniczny.pdf

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony Wniosek-o-odbior-techniczny.pdf
 2. Mapę inwentaryzacji powykonawczej przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Kopia pozwolenia na budowę/kopię zgłoszenia budowy przyłączy wod.-kan. – jeżeli dotyczy
 4. Podpisana Klauzula informacyjna RODO.pdf
 5. *Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (jeżeli Inwestora reprezentuje inny podmiot)

Protokół końcowy odbioru technicznego stanowi potwierdzenie wykonania przyłączy zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę usług do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odbiór ścieków.

 

Wszystkie informacje dotyczące w/w punktów udziela:
Biuro Obsługi Klienta, p.100 tel. 81 458-68-31

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy