Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Promocja i edukacja
Strona główna
Promocja i edukacja

Spółka wspiera działalność społeczną, kulturalną, sportową, oświatową i naukowo dydaktyczną. W 2009 r. Spółka nasza była organizatorem XIX Ogólnopolskiej Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego, która odbyła się w Puławach. W Spartakiadzie uczestniczyło ponad 1 600 pracowników wodociągów i kanalizacji z całej Polski.

Spółka nieustannie się rozwija i jest pozytywnie postrzegana na rynku lokalnym co potwierdza przeprowadzone w końcu 2007 r. na zlecenie Urzędu Miasta ankietowe badanie opinii mieszkańców Puław na temat jakości usług komunalnych świadczonych przez miejskie przedsiębiorstwa komunalne. MPWiK otrzymał najwyższą ocenę z pośród miejskich spółek komunalnych, uzyskując 94 % ocen pozytywnych.

Rzetelność, profesjonalizm działania oraz wysoka jakość świadczonych usług stawiają Spółkę w gronie liderów firm świadczących usługi komunalne. Potwierdzeniem tego jest wynik przeprowadzonej ankiety oraz przyznanie Certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008 i 2009.

MPWiK „Wodociągi Puławskie” uczestniczył w zorganizowanej w dniu 9.02.2010 r. przez Zakłady Azotowe Puławy Ekologicznej Akademii Umiejętności w Programie „Odpowiedzialność i Troska”.
W ramach w/w inicjatywy został wygłoszony przez Gł. Specjalistę ds. Ochrony Środowiska Pana Romana Mazurka referat „Aglomeracja Puław – gospodarka wodno-ściekowa”. W drugiej części spotkania uczestnicy Akademii zwiedzili Miejską Oczyszczalnię Ścieków.

Aktywnie wspieramy inicjatywy lokalnej społeczności.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy