Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
Strona główna
Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach, ma na celu ustanowienie zasad postępowania z wynikami prac intelektualnych, tj. zapewnienia ochrony prawnej powstałym wynikom prac intelektualnych oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do transferu wiedzy i technologii do środowiska gospodarczego, a także zapewnienie opieki twórcom wyników prac intelektualnych w Spółce oraz w kontaktach Spółki na zewnątrz z potencjalnymi kontrahentami w procesie komercji wyników prac intelektualnych m.in. poprzez następujące działania:

1. ustalenie przyjaznych procedur dokonywania zgłoszeń wyników prac intelektualnych;
2. zapewnienie fachowego opracowywania dokumentacji zgłoszeniowej celem ochrony w urzędach patentowych;
3. sprzyjanie wszelkim poczynaniom twórców, których celem jest transfer ich rozwiązań do środowiska gospodarczego;
4. ustalenie wynagradzania twórców z tytułu komercyjnego wykorzystania wyników prac intelektualnych.
5. ustalenie przejrzystych zasad do współpracy przy opracowywaniu i dokonywania zgłoszeń wyników prac intelektualnych (szczególnie: zasady uzyskiwania własności intelektualnej, zasady wykorzystywania własności intelektualnej, zasady ochrony własności intelektualnej – w tym klauzule poufności, zasady monitorowania własności intelektualnej, zasady egzekwowania własności intelektualnej);
6. ustalenie przejrzystych zasad w procesie komercyjnym wyników prac intelektualnych;
7. sprzyjanie działaniom i inicjatywom w procesie komercji wyników prac intelektualnych, których celem jest transfer ich rozwiązań do środowiska gospodarczego..

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach

Klauzula o poufności

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy