Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Rys historyczny
Strona główna
Rys historyczny

Około 300-letnia historia wodociągów puławskich sięga czasów Lubomirskich, Sieniawskich i Czartoryskich. W XIX wieku wodociąg dostarczał do Osady Pałacowej, przewodami drewnianymi, ok. 4 tys. wiader wody na dobę (28-40 m3) ujmowanej ze Wzgórz Włostowickich. Nadmiar wody oraz woda zużyta kierowane były do starorzecza Wisły.

W okresie międzywojennym, wodociąg został rozbudowany o zbiornik wieżowy oraz sieć przewodów żeliwnych w miejsce dotychczasowych przewodów drewnianych. Tuż po zakończeniu I wojny światowej rozpoczęto budowę kanalizacji jako system przewodów podziemnych.

Po II wojnie światowej wodociągi i kanalizacja funkcjonowały w miejskiej strukturze komunalnej. Od 01.10.1992 r. funkcjonujemy jako spółka prawa handlowego.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy