Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Oczyszczanie ścieków
Strona główna
Oczyszczanie ścieków

System odbioru i oczyszczania ścieków działa w oparciu o mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. Oczyszczanie ścieków odbywa się poprzez procesy usuwania związków biogennych oraz fermentację metanową w komorach fermentacyjnych. Powstający w trakcie fermentacji biogaz wykorzystywany jest do celów grzewczych oraz do produkcji energii elektrycznej. Ustabilizowany osad poddawany jest odwodnieniu i dalszym procesom na Instalacji Termicznej Przeróbki Osadów. Obiekt posiada przepustowość 12 650 m3/d.
Oczyszczalnia ścieków nie oddziałuje negatywnie na środowisko.

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy