Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
Regionalny program operacyjny województwa Lubelskiego
Strona główna
Regionalny program operacyjny województwa Lubelskiego


CELE PROJEKTU

Przedsięwzięcie obejmuje wymianę starych awaryjnych sieci wodociągowych z rur azbestocementowych i żeliwnych na nowe rury z polietylenu o łącznej długości około 9 km. Wymianie podlegają również odcinki przyłączy wodociągowych w zakresie pasa drogowego.
Nowe rurociągi zostaną wbudowane w miejsce starych bez zmiany ich lokalizacji za wyjątkiem wodociągu w obrębie ulic Piaskowej, Czartoryskich i Piłsudskiego, który zostanie wykonany po nowej trasie.
Ze względu na fakt położenia sieci wodociągowej w terenach zagospodarowanych roboty prowadzone będą metodami bezwykopowymi. W uzasadnionych przypadkach (w miejscach połączenia rurociągów, przyłączy oraz zabudowy armatury i uzbrojenia) prace będą wykonywane w wykopie otwartym. W miejscach gdzie zastosowany zostanie burstlining statyczny „Cracking” (metoda bezwykopowa polegająca na wciąganiu nowego rurociągu w stary wraz z kruszeniem/rozcinaniem starego) stare zniszczone rurociągi pozostaną w gruncie, natomiast w przypadku wykopu otwartego odpady (kawałki rur) zostaną zutylizowane zgodnie z przepisami w tym zakresie.
Prace prowadzone będą w ulicach:
 • Piłsudskiego,
 • Dęblińskiej,
 • Jaworowej,
 • Niemcewicza,
 • Wróblewskiego,
 • Górnej,
 • Kilińskiego,
 • Włostowickiej,
 • Komunalnej,
 • Romów,
 • Słowackiego,
 • Sienkiewicza,
 • Kaniowczyków

Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupiony samochód oraz sprzęt na potrzeby doposażenia laboratorium Oczyszczalni Ścieków MPWiK „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. jak również wodomierze i nowoczesne nakładki transmisyjne umożliwiające zdalny odczyt wskazań wodomierzy.

PLANOWANE EFEKTY

 • Wyeliminowanie nieszczelności sieci wodociągowej
 • Zmniejszenie ilości wody pobranej z ujęcia
 • Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych sieci
 • Zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie miasta Puławy
 • Mniejsza awaryjność oraz większa niezawodność sieci wodociągowej
 • Ograniczenie ilości przerw w dostawie wody spowodowanych awariami
 • Poprawa jakości wody u odbiorców poprzez ograniczenie występowania zanieczyszczeń wtórnych
 • Zastosowanie materiału nie wpływającego na jakość dostarczanej wody
 • Podniesienie poziomu jakości świadczonych usług
 • Usprawnienie prac prowadzonych przez laboratorium
 • Zastosowanie innowacyjnej technologii odczytu wskazań wodomierzy

PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:

12 474 574,31 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR:

6 394 978,45 PLN

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy