Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
AKTUALNA TARYFA OPŁAT
Strona główna
AKTUALNA TARYFA OPŁAT

Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązującą na terenie Gminy Żyrzyn od 15.12.2022Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach informuje, że w dniu 07.12.2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”, która będzie obowiązującą na terenie Gminy Żyrzyn od dnia 15.12.2022 r. do dnia 14.12.2025 r.

Decyzja nr: LU.RZT.70.30.2022.KWZgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązującą na terenie Gminy Żyrzyn od 15.12.2022

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Żyrzyn od 15.12.2022 r uwzględniającą dopłaty do ceny 1 m3 ścieków na podstawie Uchwały Nr XXV/227/2022 Rady Gminy Żyrzyn

NOWA TARYFA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 17.12.2019 R. NA TERENIE GMINY ŻYRZYN

wtorek, 10, grudzień 2019
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach informuje, że w dniu 09.12.2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszono zatwierdzoną „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”, która będzie obowiązującą na terenie Gminy Żyrzyn od dnia 17.12.2019 r. do dnia 16.12.2022 r.

Decyzja nr: LU.RET.070.1.55.2018.JB

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) zatwierdzona Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Żyrzyn od 17.12.2019r

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Żyrzyn od 17.12.2019r uwzględniającą dopłaty do ceny 1 m3 ścieków na podstawie Uchwały Nr XVI/127/2016 Rady Gminy Żyrzyn

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy