Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WOD.-KAN.
Strona główna
PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WOD.-KAN.

Czynności które wykona właściciel nieruchomości:

 • Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,
 • Uzyskania mapy do celów projektowych
 • Uzyskanie zgód na wejście w teren i umieszczenie urządzeń od właścicieli działek po których przebiega trasa podłączenia np. Zarządu Dróg Powiatowych, Wojewódzkich itp.
 • Zlecenie uprawnionemu projektantowi wykonania projektu budowlanego
 • Uzgodnienie przebiegu trasy podłączenia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
 • Uzgodnienie projektu budowlanego wykonanego przez uprawnionego projektanta
 • Zlecenie wykonania podłączenia uprawnionemu wykonawcy,
 • Zlecenie wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • Zgłoszenie do odbioru końcowego,
 • Zawarcie umowy na odbiór ścieków.

  W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
  może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

  Adres Awarii

  Opis zgłoszenia

  Telefon kontaktowy