Wodociągi Puławy
WIRTUALNY DORADCA
zgłoś awarie
Wodociągi Puławy
Wirtualny Doradca
W celu zgłoszenia awarii wodociągowej prosimy o kontakt z Dyspozytorem. pod numerem telefonu 81 458 68 44 lub tel. alarmowy 994
Awarie
Gdzie zgłosić awarię i wyciek wody?
Jaka jest cena wody?
Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej
Zawieranie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków
A
A+
A++
A
A
A
FORMULARZE I WNIOSKI
Strona główna
FORMULARZE I WNIOSKI

Klauzula informacyjna RODO
(Pobierz plik w formacie pdf)

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan na terenie miasta Puławy oraz gminy Żyrzyn (Osiny i Wola Osińska)
(Pobierz plik w formacie pdf)

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
(Pobierz plik w formacie pdf)

Zgłoszenie przystąpienia do robót instalacyjno-montażowych
(Pobierz plik w formacie pdf)

Wniosek o odbiór techniczny
(Pobierz plik w formacie pdf)

Wzór umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków w budynkach jednorodzinnych oraz budynkach usługowo – handlowych

(Pobierz plik w formacie PDF)

Wzór umowy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków w lokalach mieszkalnych budynków wieloorodzinnych

(Pobierz plik w formacie PDF)

Wzór zlecenia płatności z konta odbiorcy

(Pobierz plik w formacie PDF)

Wniosek o realizację płatności za wodę i ścieki w formie polecenia zapłaty

(Pobierz plik w formacie PDF)

Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

(Pobierz plik w formacie PDF)

Formularz przelewu (prosimy uzupełnić na druku w szczególności numer indywidualnego konta bankowego i symbol odbiorcy lub numer faktury)

(Pobierz plik w formacie PDF)

 

    W przypadku stwierdzenia wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, działki itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną
    może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie z formularza lub telefonicznie

    Adres Awarii

    Opis zgłoszenia

    Telefon kontaktowy